maandag 30 december 2013

Taal oefenen

taal oefenen
Taalvaardigheden zijn erg belangrijk. Kinderen leren al op jonge leeftijd wat woorden betekenen en hoe ze moeten schrijven. Taal is van essentieel belang voor een goede communicatie met anderen. Om die reden wordt er veel aandacht aan taalonderwijs geschonken. Taalonderwijs omvat meerdere gebieden, zoals technisch en begrijpend lezen, woordenschat, stellen, schrijven, grammatica en spelling en tekstbegrip. Op de basisschool worden die vaardigheden door de jaren heen steeds meer aangeleerd.

Thuis taal oefenen

Thuis oefenen met taal is aan te raden voor kinderen die moeite hebben met taalgebruik. Door extra te oefenen kunnen kinderen meer leren over taal en de verschillende onderdelen ervan. Gebruik voor het oefenen goed oefenmateriaal, waarmee tegemoet gekomen wordt aan de eisen die de basisschool stelt. Een goede voorbereiding is het halve werk. Zo zal uw kind beter scoren op de Cito-toets.

0 reacties:

Een reactie posten