maandag 30 december 2013

Studievaardigheden Cito

studievaardigheden cito
Op de Cito-toets gaat een belangrijk stukje aandacht uit naar studievaardigheden. Binnen studievaardigheden staat een aantal vaardigheden centraal die je moet beheersen. Het betreft met name kaartvaardigheden, alfabetiseren en het gebruik van schema's, grafieken en tabellen. Goed oefenen voor studievaardigheden helpt je op de Cito-toets beter te scoren.

Kaartvaardigheden

Bij kaartvaardigheden draait alles om plattegronden. Je moet de weg kunnen vinden met een plattegrond, maar ook gegevens kunnen aflezen zoals begroeiing, inkomen en bevolkingsgegevens. Tevens moet je kaarten naast elkaar kunnen leggen om zo tot conclusies te komen.

Alfabetiseren

Bij alfabetiseren gaat het om een juist gebruik van het alfabet, bijvoorbeeld als je op zoek gaat naar trefwoorden in woordenboeken en registers of naslagwerken. Gebruik je de juiste letters om bepaalde woorden op te zoeken?

Schema's, grafieken en tabellen

Ook het af kunnen lezen van gegevens uit schema's, grafieken en tabellen is van belang. Je moet laten zien dat je gegevens juist weer kunt geven in een schema en dat je een grafiek of tabel goed begrijpt. Die gegevens heb je soms nodig om later weer in een kaart te gebruiken of toe te passen.

0 reacties:

Een reactie posten