vrijdag 27 december 2013

Cito groep 8

cito groep 8
In groep 8 maken kinderen de Cito-toets. Deze belangrijke toets vindt gedurende drie ochtenden plaats. In heel Nederland wordt de Cito-toets tegelijkertijd afgenomen. Op de Cito-toets komen vakken terug als taal, rekenen en studievaardigheden.

Cito-toets

De Cito-toets heeft als doel het bepalen van een niveau voor het voortgezet onderwijs. Het Nederlandse onderwijssysteem bestaat uit:

  • het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) met aansluiting op het mbo
  • de havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) met aansluiting op het hbo
  • het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) met aansluiting op de universiteit.

De Cito-score bepaalt uiteindelijk naar welk niveau een leerling zal gaan na de afname van de Cito-toets.

0 reacties:

Een reactie posten