maandag 30 december 2013

Rekenen oefenen

oefenen met rekenen
Oefenen voor rekenen? Het kan geen kwaad om rekenvaardigheden extra te oefenen. Kinderen ervaren doorgaans veel baat bij het oefenen van rekenvaardigheden, daar deze op de basisschool in rap tempo worden aangeleerd. Tevens moeten kinderen dan snel weer verder naar het volgende punt, zonder dat er aandacht is voor een goede verwerking van de geleerde stof. De voorwaarde om verder te kunnen met rekenen is echter dat de basis goed is.

Basis

Rekenen in de basis betekent dat kinderen eerst leren optellen en aftrekken. Vervolgens komen de tafels aan bod. De voorwaarde voor staartdelingen, rekenen met breuken en procenten en kommagetallen is dat de tafels goed zijn aangeleerd. Kinderen maken anders in hun berekeningen onnodige fouten, waardoor leerkrachten het idee kunnen krijgen dat leerlingen de staartdeling niet snappen, terwijl zij de tafels nog niet optimaal beheersen. Het belang van een tafeldiploma is dus erg groot.

Thuis rekenen oefenen

Natuurlijk kunt u ook thuis oefenen met rekenen. Aan de hand van goed en gedegen oefenmateriaal is er veel mogelijk. U kunt thuis rustig de stof van school nog eens herhalen, of op zoek gaan naar geschikt oefenmateriaal om de rekenvaardigheden van uw kind te verbeteren.

0 reacties:

Een reactie posten