maandag 30 december 2013

Studievaardigheden oefenen

studievaardigheden oefenen
Een goede oefening van studievaardigheden kan veel voordelen opleveren. Helaas wordt er op scholen veel aandacht aan rekenen en taal geschonken, waardoor studievaardigheden er nogal eens bij inschiet. Oefenen thuis kan dan ook helpen om de Cito-toets en de Entreetoets goed te maken. Studievaardigheden richt zich op verschillende vaardigheden, waaronder kaartlezen, registers en naslagwerken hanteren, alfabetiseren en het gebruik van schema's, grafieken en tabellen.

Studievaardigheden oefenen

Zoals gezegd wordt er op scholen weinig geoefend met studievaardigheden, terwijl dit vak wel op de Cito-toets voorkomt en ook van belang is op de middelbare school. Een goede oefening van studievaardigheden heeft dus meerdere voordelen.

0 reacties:

Een reactie posten